จับยี่กี VIP - รอบที่ 56 04-Feb-2023
3ตัวบน

919

2ตัวล่าง

54

หวยรัฐบาลไทย 01-Feb-2023

xxxxxx

3ตัวหน้า

xxx,xxx

3ตัวล่าง

xxx,xxx

2ตัวล่าง

xx

หวยออมสิน
รางวัลเลขท้าย 6 ตัว

xxxxxx

หวยออมสิน
3 ตัวบน

xxx

2 ตัวล่าง

xxx

หวย ธกส
เลขที่ออก

xxxxx

หวย ธกส
3 ตัวบน

xxx

2 ตัวล่าง

xxx

จับยี่กี VIP 04-Feb-2023
จับยี่กี VIP - รอบที่ 1
3ตัวบน

161

2ตัวล่าง

45

จับยี่กี VIP - รอบที่ 2
3ตัวบน

309

2ตัวล่าง

52

จับยี่กี VIP - รอบที่ 3
3ตัวบน

538

2ตัวล่าง

91

จับยี่กี VIP - รอบที่ 4
3ตัวบน

647

2ตัวล่าง

71

จับยี่กี VIP - รอบที่ 5
3ตัวบน

195

2ตัวล่าง

87

จับยี่กี VIP - รอบที่ 6
3ตัวบน

974

2ตัวล่าง

57

จับยี่กี VIP - รอบที่ 7
3ตัวบน

781

2ตัวล่าง

60

จับยี่กี VIP - รอบที่ 8
3ตัวบน

383

2ตัวล่าง

60

จับยี่กี VIP - รอบที่ 9
3ตัวบน

045

2ตัวล่าง

16

จับยี่กี VIP - รอบที่ 10
3ตัวบน

760

2ตัวล่าง

54

จับยี่กี VIP - รอบที่ 11
3ตัวบน

595

2ตัวล่าง

39

จับยี่กี VIP - รอบที่ 12
3ตัวบน

720

2ตัวล่าง

60

จับยี่กี VIP - รอบที่ 13
3ตัวบน

517

2ตัวล่าง

33

จับยี่กี VIP - รอบที่ 14
3ตัวบน

605

2ตัวล่าง

61

จับยี่กี VIP - รอบที่ 15
3ตัวบน

420

2ตัวล่าง

95

จับยี่กี VIP - รอบที่ 16
3ตัวบน

817

2ตัวล่าง

72

จับยี่กี VIP - รอบที่ 17
3ตัวบน

197

2ตัวล่าง

09

จับยี่กี VIP - รอบที่ 18
3ตัวบน

377

2ตัวล่าง

52

จับยี่กี VIP - รอบที่ 19
3ตัวบน

496

2ตัวล่าง

27

จับยี่กี VIP - รอบที่ 20
3ตัวบน

759

2ตัวล่าง

94

จับยี่กี VIP - รอบที่ 21
3ตัวบน

888

2ตัวล่าง

03

จับยี่กี VIP - รอบที่ 22
3ตัวบน

533

2ตัวล่าง

36

จับยี่กี VIP - รอบที่ 23
3ตัวบน

336

2ตัวล่าง

78

จับยี่กี VIP - รอบที่ 24
3ตัวบน

424

2ตัวล่าง

58

จับยี่กี VIP - รอบที่ 25
3ตัวบน

504

2ตัวล่าง

86

จับยี่กี VIP - รอบที่ 26
3ตัวบน

572

2ตัวล่าง

69

จับยี่กี VIP - รอบที่ 27
3ตัวบน

863

2ตัวล่าง

24

จับยี่กี VIP - รอบที่ 28
3ตัวบน

561

2ตัวล่าง

17

จับยี่กี VIP - รอบที่ 29
3ตัวบน

898

2ตัวล่าง

03

จับยี่กี VIP - รอบที่ 30
3ตัวบน

304

2ตัวล่าง

84

จับยี่กี VIP - รอบที่ 31
3ตัวบน

845

2ตัวล่าง

03

จับยี่กี VIP - รอบที่ 32
3ตัวบน

771

2ตัวล่าง

78

จับยี่กี VIP - รอบที่ 33
3ตัวบน

531

2ตัวล่าง

54

จับยี่กี VIP - รอบที่ 34
3ตัวบน

688

2ตัวล่าง

47

จับยี่กี VIP - รอบที่ 35
3ตัวบน

484

2ตัวล่าง

51

จับยี่กี VIP - รอบที่ 36
3ตัวบน

243

2ตัวล่าง

31

จับยี่กี VIP - รอบที่ 37
3ตัวบน

957

2ตัวล่าง

90

จับยี่กี VIP - รอบที่ 38
3ตัวบน

872

2ตัวล่าง

15

จับยี่กี VIP - รอบที่ 39
3ตัวบน

804

2ตัวล่าง

19

จับยี่กี VIP - รอบที่ 40
3ตัวบน

289

2ตัวล่าง

26

จับยี่กี VIP - รอบที่ 41
3ตัวบน

096

2ตัวล่าง

84

จับยี่กี VIP - รอบที่ 42
3ตัวบน

503

2ตัวล่าง

82

จับยี่กี VIP - รอบที่ 43
3ตัวบน

155

2ตัวล่าง

83

จับยี่กี VIP - รอบที่ 44
3ตัวบน

387

2ตัวล่าง

01

จับยี่กี VIP - รอบที่ 45
3ตัวบน

655

2ตัวล่าง

76

จับยี่กี VIP - รอบที่ 46
3ตัวบน

542

2ตัวล่าง

52

จับยี่กี VIP - รอบที่ 47
3ตัวบน

344

2ตัวล่าง

01

จับยี่กี VIP - รอบที่ 48
3ตัวบน

805

2ตัวล่าง

34

จับยี่กี VIP - รอบที่ 49
3ตัวบน

618

2ตัวล่าง

37

จับยี่กี VIP - รอบที่ 50
3ตัวบน

028

2ตัวล่าง

60

จับยี่กี VIP - รอบที่ 51
3ตัวบน

408

2ตัวล่าง

88

จับยี่กี VIP - รอบที่ 52
3ตัวบน

447

2ตัวล่าง

78

จับยี่กี VIP - รอบที่ 53
3ตัวบน

910

2ตัวล่าง

24

จับยี่กี VIP - รอบที่ 54
3ตัวบน

972

2ตัวล่าง

18

จับยี่กี VIP - รอบที่ 55
3ตัวบน

619

2ตัวล่าง

68

จับยี่กี VIP - รอบที่ 56
3ตัวบน

919

2ตัวล่าง

54

จับยี่กี VIP - รอบที่ 57
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 58
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 59
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 60
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 61
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 62
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 63
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 64
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 65
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 66
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 67
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 68
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 69
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 70
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 71
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 72
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 73
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 74
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 75
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 76
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 77
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 78
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 79
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 80
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 81
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 82
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 83
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 84
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 85
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 86
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 87
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 88
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 1
3ตัวบน

161

2ตัวล่าง

45

จับยี่กี VIP - รอบที่ 2
3ตัวบน

309

2ตัวล่าง

52

จับยี่กี VIP - รอบที่ 3
3ตัวบน

538

2ตัวล่าง

91

จับยี่กี VIP - รอบที่ 4
3ตัวบน

647

2ตัวล่าง

71

จับยี่กี VIP - รอบที่ 5
3ตัวบน

195

2ตัวล่าง

87

จับยี่กี VIP - รอบที่ 6
3ตัวบน

974

2ตัวล่าง

57

จับยี่กี VIP - รอบที่ 7
3ตัวบน

781

2ตัวล่าง

60

จับยี่กี VIP - รอบที่ 8
3ตัวบน

383

2ตัวล่าง

60

จับยี่กี VIP - รอบที่ 9
3ตัวบน

045

2ตัวล่าง

16

จับยี่กี VIP - รอบที่ 10
3ตัวบน

760

2ตัวล่าง

54

จับยี่กี VIP - รอบที่ 11
3ตัวบน

595

2ตัวล่าง

39

จับยี่กี VIP - รอบที่ 12
3ตัวบน

720

2ตัวล่าง

60

จับยี่กี VIP - รอบที่ 13
3ตัวบน

517

2ตัวล่าง

33

จับยี่กี VIP - รอบที่ 14
3ตัวบน

605

2ตัวล่าง

61

จับยี่กี VIP - รอบที่ 15
3ตัวบน

420

2ตัวล่าง

95

จับยี่กี VIP - รอบที่ 16
3ตัวบน

817

2ตัวล่าง

72

จับยี่กี VIP - รอบที่ 17
3ตัวบน

197

2ตัวล่าง

09

จับยี่กี VIP - รอบที่ 18
3ตัวบน

377

2ตัวล่าง

52

จับยี่กี VIP - รอบที่ 19
3ตัวบน

496

2ตัวล่าง

27

จับยี่กี VIP - รอบที่ 20
3ตัวบน

759

2ตัวล่าง

94

จับยี่กี VIP - รอบที่ 21
3ตัวบน

888

2ตัวล่าง

03

จับยี่กี VIP - รอบที่ 22
3ตัวบน

533

2ตัวล่าง

36

จับยี่กี VIP - รอบที่ 23
3ตัวบน

336

2ตัวล่าง

78

จับยี่กี VIP - รอบที่ 24
3ตัวบน

424

2ตัวล่าง

58

จับยี่กี VIP - รอบที่ 25
3ตัวบน

504

2ตัวล่าง

86

จับยี่กี VIP - รอบที่ 26
3ตัวบน

572

2ตัวล่าง

69

จับยี่กี VIP - รอบที่ 27
3ตัวบน

863

2ตัวล่าง

24

จับยี่กี VIP - รอบที่ 28
3ตัวบน

561

2ตัวล่าง

17

จับยี่กี VIP - รอบที่ 29
3ตัวบน

898

2ตัวล่าง

03

จับยี่กี VIP - รอบที่ 30
3ตัวบน

304

2ตัวล่าง

84

จับยี่กี VIP - รอบที่ 31
3ตัวบน

845

2ตัวล่าง

03

จับยี่กี VIP - รอบที่ 32
3ตัวบน

771

2ตัวล่าง

78

จับยี่กี VIP - รอบที่ 33
3ตัวบน

531

2ตัวล่าง

54

จับยี่กี VIP - รอบที่ 34
3ตัวบน

688

2ตัวล่าง

47

จับยี่กี VIP - รอบที่ 35
3ตัวบน

484

2ตัวล่าง

51

จับยี่กี VIP - รอบที่ 36
3ตัวบน

243

2ตัวล่าง

31

จับยี่กี VIP - รอบที่ 37
3ตัวบน

957

2ตัวล่าง

90

จับยี่กี VIP - รอบที่ 38
3ตัวบน

872

2ตัวล่าง

15

จับยี่กี VIP - รอบที่ 39
3ตัวบน

804

2ตัวล่าง

19

จับยี่กี VIP - รอบที่ 40
3ตัวบน

289

2ตัวล่าง

26

จับยี่กี VIP - รอบที่ 41
3ตัวบน

096

2ตัวล่าง

84

จับยี่กี VIP - รอบที่ 42
3ตัวบน

503

2ตัวล่าง

82

จับยี่กี VIP - รอบที่ 43
3ตัวบน

155

2ตัวล่าง

83

จับยี่กี VIP - รอบที่ 44
3ตัวบน

387

2ตัวล่าง

01

จับยี่กี VIP - รอบที่ 45
3ตัวบน

655

2ตัวล่าง

76

จับยี่กี VIP - รอบที่ 46
3ตัวบน

542

2ตัวล่าง

52

จับยี่กี VIP - รอบที่ 47
3ตัวบน

344

2ตัวล่าง

01

จับยี่กี VIP - รอบที่ 48
3ตัวบน

805

2ตัวล่าง

34

จับยี่กี VIP - รอบที่ 49
3ตัวบน

618

2ตัวล่าง

37

จับยี่กี VIP - รอบที่ 50
3ตัวบน

028

2ตัวล่าง

60

จับยี่กี VIP - รอบที่ 51
3ตัวบน

408

2ตัวล่าง

88

จับยี่กี VIP - รอบที่ 52
3ตัวบน

447

2ตัวล่าง

78

จับยี่กี VIP - รอบที่ 53
3ตัวบน

910

2ตัวล่าง

24

จับยี่กี VIP - รอบที่ 54
3ตัวบน

972

2ตัวล่าง

18

จับยี่กี VIP - รอบที่ 55
3ตัวบน

619

2ตัวล่าง

68

จับยี่กี VIP - รอบที่ 56
3ตัวบน

919

2ตัวล่าง

54

จับยี่กี VIP - รอบที่ 57
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 58
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 59
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 60
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 61
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 62
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 63
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 64
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 65
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 66
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 67
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 68
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 69
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 70
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 71
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 72
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 73
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 74
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 75
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 76
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 77
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 78
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 79
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 80
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 81
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 82
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 83
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 84
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 85
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 86
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 87
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 88
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx